شهریور ۲۸, ۱۳۹۷
جنس برد مدار چاپی PCB

جنس برد مدار چاپی PCB

برای سفارش برد مدار چاپی PCB متناسب با نوع و عملکرد مدار؛ قدرت جذب رطوبت و عملکرد دمایی یکی از انواع جنس برد مدار چاپی PCB زیر می تواند انتخاب شود. باید در نظر داشته باشیم هنگام سفارش به قدرت جذب رطوبت و عملکرد دمایی هم توجه داشته باشیم چرا که رطوبت ویژگی های مثبت PCB را به شدت تضعیف می […]