خرداد ۱۰, ۱۳۹۹
کراس تالک چیست - کراس تاک چیست - crosstalk چیست

کراس تالک – کراس تاک – چیست؟

کراس تالک (کراس تاک – هم شنوایی ) مسئله ای نیست که طراحان pcb با آن غریبه باشند– کراس تالک یا برهم گفتاری یا هم شنوایی – Crosstalk – اما کراس تاک چیست؟ کراس تالک – کراس تاک چیست ؟ به هر نوع سیگنال ناخواسته ای که بین کانالهای ارتباطی یا Traceهای یک pcb قرار بگیرد، کراس تالک یا کراس […]